CTcue in relatie tot BI

Posted on 13 June 2018

CTcue heeft als doel data uit het EPD bereikbaar en bruikbaar te maken. Met andere woorden: ons platform vervult een rol die voor een groot deel overeen lijkt te komen met de rol van business intelligence (BI). Toch zien wij het CTcue platform als iets dat bestaansrecht heeft naast BI en absoluut niet als een vervanger van. In deze blog lees je enkele belangrijke verschillen tussen BI en CTcue.

Over BI in ziekenhuizen

De term BI wordt gebruikt voor alle activiteiten rondom het verzamelen van data en het inzetten van deze data om op geïnformeerde (intelligente) wijze beslissingen te kunnen nemen in een organisatie. Met behulp van o.a. rapportages, dashboards en datavisualisatie kan gemonitord worden of processen goed verlopen en ook kan geanticipeerd worden of er veranderingen nodig zijn om bij gestelde doelen uit te komen.

In ziekenhuizen zorgt BI er o.a. voor dat alle afzonderlijke informatiesystemen goed geïntegreerd zijn en dat er (financiële) verantwoording afgelegd kan worden over de geleverde zorg en de kwaliteit hiervan. Het leveren van rapportages is een belangrijke taak, maar ook projecten zoals het onderzoeken van doorstroming in zorgpaden of de capaciteit van de verpleegafdeling vallen onder BI.

Waarom CTcue anders is 

Waar BI dus met name informatie voorziet ten behoeve van efficiëntie, kwaliteit en verantwoording in de organisatie, legt CTcue de focus op een ander type informatievoorziening.

Doordat een van onze speerpunten is dat we ook met ongestructureerde data (brieven/verslagen) werken, is de informatie waar wij in voorzien contextueel rijker. Veel onderzoeksuitslagen of andere hele specifieke waardes worden namelijk niet gestructureerd opgeslagen, maar alleen in tekst genoteerd. Ook lees je in verslagen nuances terug die in gestructureerde data verloren gaat. Dit maakt dat je met CTcue veel specifiekere patiëntpopulaties kan identificeren en ook meer gedetailleerde vragen kan stellen over die populaties dan BI dat kan. BI is immers grotendeels afhankelijk van gestructureerde data.

Daarnaast is een belangrijk verschil dat CTcue de gebruiker in staat stelt zelf de zoekopdachten op te stellen en uit te voeren. Sterker nog, doordat de data die wij aanbieden contextueel zo rijk is, is het essentieel dat de gebruiker zelf ook enige medische kennis bezit. Dit levert dus een andere dynamiek op dan bij BI, waar de medisch specialist het zoekproces overlevert aan een tussenpersoon en zo dus niet de mogelijkheid krijgt zelfstandig een dataset te creëren.

Kortom, je zou kunnen zeggen dat CTcue begint waar BI eindigt. CTcue geeft je grip op de data waar BI niet bij kan.

Back to overview
An IQVIA Business

IQVIA (NYSE:IQV) is a leading global provider of advanced analytics, technology solutions and contract research services to the life sciences industry dedicated to delivering actionable insights. Learn more at www.iqvia.com.

Contact

Herikerbergweg 314
1101 CT Amsterdam
The Netherlands
+31 (0)85 600 1037
support@ctcue.com